Rychlé hledání

Max. cena:

Správa nemovitostí

pronájem bytů a domů

  • vedení evidence nájemců bytových prostor, uživatelů nebytových prostor
  • vyhledání vhodného nájemce dle požadavků pronajímatele
  • příprava a podpis nájemní smlouvy
  • převod měřidel elektrické energie a plynu na nájemce
  • upomínání pohledávky u dlužníka
  • ukončení nájemních smluv
  • převzetí bytu od nájemce
  • při zjištění nedostatků (drobné opravy) - zajištění těchto oprav
  • jeden kontatkt - všechny informace na jednom místě
  • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)

Realitn� kancel��

REALITN� PORT�L s.r.o., Nad Lipou 66, Kunice, 251 63
tel.: 604 24 52 52; 272 652 464

reality, pron�jem byt�, pron�jem bytu Praha, Hledejte prodej byt� v Praze a prodej nemovitost� Praha a St�edo�esk� kraj.
Byty, domy, pozemky, chalupy, komer�n� nemovitosti, kancel��e, �irok� nab�dka nemovitosti v Praze a St�edo�esk�m kraji, vyberte si reality z na�� nab�dky. Byty k pron�jmu, pron�jem domu, reality Praha, reality St�edn� �echy, St�edo�esk� reality, �esk� reality
Realitn� Port�l je realitn� kancel�� Praha.

Najd�te si pron�jem bytu. Pom�eme V�m naj�t pron�jem bytu nebo pron�jem domu. V p��pad�, �e nenajdete pron�jem bytu, kter� se V�m l�b� - m�ete vyplnit formul�� Hled�m pron�jem bytu a domu. Na�e realitn� kancel�� nab�z� pron�jem bytu, prodej bytu, prodej nemovitost� a realit. Realitn� kancel�� Realitn� Port�l d�le nab�z� tyto slu�by: hodinov� man�el Praha a spr�va nemovitosti Praha.