?> Darování už je bez daně, přiznání i odhadu

Darování už je bez daně, přiznání i odhadu

Realitní zpravodaj - zprávy ze světa realit a financí

novinky.cz , 2009-05-27 10:03:21

Od darovací daně jsou osvobozeny osoby zařazené v 1. a 2. skupině podle stupně příbuznosti a blízkosti vztahu, pokud mezi nimi dochází k darování movitých i nemovitých věcí. Úplný výčet těchto osob uvádí zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb. a také náš rámeček vpravo.

Patří sem nejen příbuzné, ale i některé nepříbuzné osoby, například zeťové a snachy, druhové a družky, děti a rodiče manžela.

Jestliže se tedy například některý rodič rozhodne dítěti darovat za svého života například rodinný domek nebo byt, nebude obdarovaný (a samozřejmě ani dárce) platit daň. Osvobození od daně se tedy uplatní stejně, jako kdyby potomek nemovitost po svém rodiči zdědil. Lidé už proto nemusí kvůli dani nechávat vyřízení majetkových záležitostí až na dobu po své smrti.

Důležité je, že jde-li o darování mezi osobami v 1. a 2. skupině, nemusí se ani podávat daňové přiznání a u nemovitostí ani znalecký posudek.

Příklad: Pan Vácha, kterému je už přes osmdesát let, se rozhodl ještě za svého života darovat svému synovi domek. Syn (ani pan Vácha) nebude platit darovací daň, nikdo nemusí podávat přiznání ani dávat finančnímu úřadu znalecký posudek o ceně nemovitosti. Jedinými náklady za tuto transakci bude odměna notáři či advokátovi za sepsání darovací smlouvy a poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 500 Kč.

Dary od osob, které spadají do 3. skupiny, například od přítele či známého, podléhají nadále darovací dani. Výjimkou jsou movité věci osobní povahy do 20 000 Kč a peníze, vklady či cenné papíry rovněž do 20 000 Kč a některé další výjimky. Daň činí 7 až 40 % podle hodnoty daru. Sazba 7 % je do základu 1 milión korun.

Ještě upozorníme, že při darování, které je osvobozeno od daně, ale netýká se osob 1. a 2. skupiny, mohou vzniknout povinnosti k finančnímu úřadu. To je i případ převodu bytu z majetku SBD do vlastnictví jeho člena. Převod je osvobozen od darovací daně, ale přiznání musí poplatník podat.

Jak dědictví

U dědictví je od dědické daně v současné době osvobozen úplně stejný okruh osob jako u darování. S tím rozdílem, že dědictví mezi osobami v 1. skupině bylo osvobozeno již před rokem 2008, od ledna 2008 se přidalo osvobození i pro 2. skupinu osob. Jde-li o dědictví mezi osobami, které patří do 3. skupiny osob, daň se již platí, stejně jako u darování. Sazba daně je ale poloviční než u darování (3,5 až 20 %).

Ani u dědictví nemovitosti mezi osobami 1. a 2. skupiny zákon nevyžaduje daňové přiznání a znalecký posudek. Přesto notáři často znalecké posudky vyžadují. Vysvětlují to tím, že je chtějí soudy, které rozhodují na základě návrhu notáře nebo notářem potvrzené dohody dědiců o vypořádání dědictví.

Skupiny pro účely daně dědické a darovací

 • SKUPINA OSOB – příbuzní v řadě přímé a manželé
 • SKUPINA OSOB a) příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety b) zeťové a snachy, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů – osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele
 • SKUPINA OSOB – ostatní fyzické a právnické osoby
 • Přečteno: 3259 x

  Tagy:

  Přihlášte se k odběru Realitního zpravodaje

  Přihlášení k odběru Realitního zpravodaje

  Čtěte také:

  Jak postupovat při nákupu pozemku na hypotéku?
  2009-10-26 14:14:46
  Nájemné ve většině měst zdraží od ledna o stovky korun za měsíc
  2008-12-31 09:03:51
  Prodat v Česku byt je problém. Trh se propadl o třetinu
  2008-12-31 17:35:49
  Zpět na seznam článků

  Zpět na úvodní stranu