Rady a porady

 • Hledejte služby nejlépe podle doporučení vašich přátel, kteří již mají zkušenosti s realitní kanceláří. Vyhýbejte se realitním kancelářím, které slibují nejrychlejší prodej za cenu, která je nereálná.
 • Navštivte osobně danou realitní kancelář a všímejte si jednání všech pracovníků realitní kanceláře, vybavení kanceláří a celkové pracovní atmosféry.
 • Požadujte po realitním makléři, který kancelář zastupuje všechny informace, jak bude obchod probíhat.
 • --- Pokud nejste přesvědčeni a chcete nabídku služeb realitní kanceláře ještě zvážit, podpis smlouvy s realitní kanceláří Před uzavřením smlouvy o zprostředkování s realitní kanceláří vše pečlivě zvažte. Žádná solidní realitní kancelář Vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí a hlavně k podpisu 
 • Uzavírejte jen takovou zprostředkovatelkou smlouvu, ve které jsou veškerá znění srozumitelná, zvláště pak druh zprostředkovatelské smlouvy (výhradní/nevýhradní), možnost ukončení smlouvy, termíny a provize. V případě pochybností si vyberte jinou realitní kancelář a nebo si vyžádejte před podpisem konzultaci svého právníka 
 • Po zvážení všech uvedených faktorů a po Vašem rozhodnutí pro danou realitní kancelář je také velice důležité Vaše jednání. 
 • Jednejte s realitní kanceláří vždy na rovinu.
 • DŮLEŽITÉ vzájemná důvěra je základem pro dobrý obchod
Obvyklá výše realitní provize za služby realitní kanceláře je v rozmezí od 3 do 5 % z kupní ceny nemovitosti. Nemovitosti, které jsou levnější tj. v řádech stotisíců, může být provize procentuálně vyšší. Většinou se poté provize domlouvá navýšením kupní ceny tj. realitní kancelář si svou odměnu navýší k prodejní ceně.
Požadované dokumenty pro přijetí nemovitosti do nabídky naší realitní kanceláře je vhodné mít již s sebou při prvním kontaktu s naším makléřem a to zejména tyto :
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), u právnických osob výpis z obchodního rejstříku
 • Nabývací titul - listina (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví, kolaudační rozhodnutí, atd...)
 • LV - list vlastnictví (aktuální výpis z katastru nemovitostí)
 • Snímek katastrální mapy dané nemovitosti
 • Stavební dokumentaci k nemovitosti (plány, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, informace ohledně sítí apod.)
 • V případě omezení vlastnického práva k nemovitosti, je zapotřebí mít dokumenty popisující věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva nebo jiná omezení vztahující se k nemovitosti.
Jestliže některé z dokumentů jako LV, mapa, nabývací titul nemáte k dispozici, vše Vám zajistíme.
 • Kupující, je povinen zajistit přiznání k dani podle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění.
 • Ze zákona je povinen platit daň z nabytí nemovitostí vždy kupující, a to nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy byl zapsán vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.
 • Prodávající již není ze zákona ručitelem za zaplacení této daně.
 • Dnes již není vyžadován znalecký posudek k daňovému přiznání na daň z nabytí nemovitosti. Pokud však tento posudek doložíte - finanční úřad již nebude porovnávat cenu obvyklou. Platí se tedy záloha na daň z nabytí, ale je to zároveň již uhrazená daň z nabytí. Daň z nabytí se platí z částky vyšší - kupní ceny nebo odhadu (srovnávací metodou).
 • zjištění Vašich potřeb a nastavení vhodného postupu
 • zajištění kvalitních fotografií
 • profesionální prezentace nemovitosti na hlavních realitních serverech
 • filtrace případných zájemců
 • domlouvání prohlídek nemovitosti
 • osobní prezentace nemovitosti makléřem
 • příprava rezervační smlouvy
 • příprava návrhů smluvní dokumentace (kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, návrhy na vklad do katastru nemovitostí
 • zajištění financování kupní ceny - sjednání hypotéky nebo jiného úvěru
 • zajištění úschovy finančních prostředků
 • vklad na katastr nemovitostí
 • předání nemovitosti straně kupující
 • převod energií na kupující
 • pro stranu kupující lze zajistit výhodné pojištění nemovitosti
 • příprava daňového přiznání na daň z nabytí nemovitých věcí
 • podání daňového přiznání na finanční úřad

Tipy a triky

V prvé řadě je nutné nemovitost uklidit. Opravit případná poškození a někdy doporučujeme nemovitst vymalovat. Jestli v bytě stále bydlíte, snažte se před každou prohlídkou udržet byt uklizený. Například uvařte kávu, která celý byt provoní.
V prvé řadě je nutné nemovitost uklidit. Pokud je v bytě ještě nájemce, je zapotřebí se sním domluvit, aby na prohlídky byla nemovitost uklizena.
V prvé řadě je nutné nemovitost uklidit. Drobné věci ze záběru schovejte - například zubní kartáčky atd. Fotí se zásadně během dne, za pomoci denního světla. Pokud si nevíte rady, pozvěte si někoho, kdo nemovitost nafotí. Kvalitní realitní kanceláře spolupracující s fotografy nebo jejich makléři procházejí školením, jak nemovitost nafotit.

Další služby

Zajištění přípravy nemovitosti k prodeji - drobné opravy v bytě, malování, vyklízení nemovitosti.